Difference between revisions of "Hungarian Translation of MBT B1S2C23a"

From My Big TOE Wiki
Jump to: navigation, search
(Created initial page full content.)
(No difference)

Revision as of 18:10, 25 December 2012

      Thomas Campbell: Nagy Mindenség Teóriám

      Magyar fordítás: Gyalog Zoltán
Első Könyv: ÉBREDÉS


2-es Szekció Miszticizmus Demisztifikálva: A Valóság Alapjai


Téveszme vagy Tudás: Ez a Fickó Őrült, vagy Mi?


23a Kit Hívsz Majd?

Evolúciós kérdésekben csakugyan nem létezik ingyen ebéd. Mindazonáltal, mások ideáinak kontemplálása és azok kiértékelése felbecsülhetetlenül hasznos segédlet lehet haladásod, illetve a tudatod minőségének növelésére irányuló erőfeszítéseid szempontjából. Nem kell mindenre neked rájönnöd. Mások tanácsa olyan lehet, mint egy térképpel rendelkezni, mely felfedezéseidet vezetheti. Egy helytelen térképet használva roppant könnyen el lehet tévedni. Ahogy haladsz, utad közben muszáj értékelned a térkép helyességét – hiszen, indulás előtt még csak sejtheted és feltételezheted a lehetséges útvonalat, téve ezt a térképről – bármely térképről - szerzett sekélyes benyomás alapján. Egy hasznos térképnek szükségszerűen általánosnak kell lennie valamennyire, míg mindenegyes utazásnak individuálisnak és személyesnek kell lennie.

Mielőtt rátérnénk a következő fejezet teljesen új koncepcióira, először foglaljuk össze, mit tanultunk a hit eredetéről és konzekvenciáiról és a személyes növekedés követelményeiről, így azok, akik felkészültek, belefoghatnak a személyes tapasztalatbázis fejlesztésébe mely szükséges lesz személyes Nagy MT-d megkonstruálásához, vagy legalábbis, ennek a Nagy MT-nek a kiértékeléséhez.

Az előző fejezetben megállapítottuk, hogy saját magadnak kell felfedezéseket végezned, és saját bölcsességedet kell növelned. Nem haladhatsz úgy, hogy hagyod, hogy mások végezzék el a munkát. Elhinni azt, amit valaki más (beleértve engem is) mond neked (hívővé válni) lusta, kockázatos, és azzal jár, hogy valaki más hitét, avagy tudását fogadod el saját tudásod helyére. Mások viselkedésének vagy hitének másolása, avagy tudásuk memorizálása nem produkálhat szignifikáns spirituális, avagy személyes növekedést számodra. Jóllehet némely, egy felfedezőtárstól származó útmutatás segíthet megérteni az előtted álló kihívásokat és választásokat, a Nagy Igazság felfedezése és tudatod minőségének növelése alapvetően egy független, individuális erőfeszítés. Még a legnagyobb guruk sem fognak egy hangyányi valós haladást sem produkálni pusztán azáltal, hogy egész álló nap és egész éjjel beszélnek róla. Tartós haladásod a személyes erőfeszítéseid eredménye kell, hogy legyen.

A személyes növekedés akkor a leghatékonyabb, amennyiben a jó tudomány eredményeként jelentkezik. Ez szubjektív tudomány, avagy személyes tudomány, mely nem keverendő össze a szervezett, avagy személyes vallással, sem pedig az objektív tudománnyal. A szubjektív tudomány az objektív tudomány szülőanyja. A valódi személyes tudomány megköveteli a valós, ellenőrizhető, mérhető, objektív eredményeket. Az „eredmény” szó itt a legegyszerűbb szinten annyit jelent, mint szignifikáns, folytatólagos, ellenőrizhető haladást tapasztalni tudatos lényed fejlesztésének, elméd evolúciójának, szellemed felnövekvésének és beérésének kapcsán. Miért? Mert ez a természete a valóságnak, melyben élünk. Látni fogod, hogy valóságunk fizikai és spirituális természete egyaránt egyenesen következnek a tudati evolúció természetes folyamatából. A következő két szekció végére, a tudomány logikusan levezeti majd mind a spiritualitás eredetét, természetét, célját, és mechanikáit (a tudat minőségének növelése evolúció által) mind pedig a fizikai valóságéit.

Végül felfedezed majd, hogy valóságunk fundamentálisan nem-fizikai (egy FAV perspektívából nézve) és a profitábilitás mozgósítja és vezérli, az alacsonyabb entrópia állapotok felé való törekvés jegyében. Amennyiben erőfeszítéseid nem produkálnak mérhető, szignifikáns növekedést, úgy személyes tudományod pusztán illuzórikus. A tudás, mely a személyes tudományon keresztül kerül megszerzésre, folytatólagosan és dramatikusan módosítja magát, amint nő és változik. Ezzel ellentétben, a kulturális, személyes, vallásos, avagy tudományos hitrendszerek csupán egy, az adott feltett igazságba, vonatkozó dogmába, doktrínába, avagy krédóba vetett őszinte hitet követelnek.

Egy hitrendszer megköveteli, hogy hiteit helyesnek higgye. Mivel e helyesség egyszerűen csak önkényesen feltételezett, így valódi eredmények nem szükségesek (a helyesség nem demonstrálható objektíven – ez a hit természete). Érett és stabil hitrendszerek, ideértve azokat is, melyeket kulturális, tudományos és vallásos hitek alkottak, miután kiépültek, nem tendálnak változás felé. Logikus, hogy csökkenő hajlandóság mutatkozik annak a jelentős módosítására, ami definíciószerűen komplettnek és tökéletesnek tételeztetik fel. Ezzel ellentétben, az érett személyes tudományos tapasztalatból szerzett tudás mindig folytonos áramlásban van. A nyitott szemléletű szkepticizmus és a folytonos, új adatot kutató tudományos felfedezés biztosítja ezt. Az igazságot illető kutatás, természeténél fogva, a konstans felfedezés, finomítás, összegzés, és újraösszegzés állapotában van, mivel új adatok érkeznek be mindaddig, míg az indivídum éber, és érdekelt a növekedésben.

A becsületes igazságkutatók sohasem válnak mindent tudókká – mindig van hely önmagad fejlesztésére, amint tudásodéra is. Mikor mindent tudsz, mikor úgy véled, hogy minden válasszal rendelkezel, akkor, valójában, mindent elvesztettél – semmi sem marad, csak egy üres héj.

Nem kell ahhoz egy bizonyos hit, hitetlenség, avagy bizakodás, mely nélkülözhetetlen lenne ahhoz, hogy elindulj ezen az utazáson. Csupán valamifajta nagyobb valóság lehetőségét, e lehetőség megengedését kell megragadnod. Ezt követően, a vágy az igazság felderítésére elegendő motivációt jelenthet. Ezen felül, amennyiben eme lehetséges-hogy-létezik nagyobb valóság potenciálisan nagyon fontos és szignifikáns életed és lényed szempontjából, úgy semmi sem kéne, hogy visszatartson abban, hogy leadd a szükséges energiát e témakör igazságának saját magad általi felfedezésére.

Képes vagy másoktól tanulni, és érdemes is megtenned ezt, mégpedig a lehető legnagyobb fokon, ám növekedned saját magadnak kell. Másoktól tanulni, akik előtted jártak, felgyorsíthatja a haladásodat; azonban, kiválasztani azokat, akiktől úgy gondolod, hogy a legjobban tanulhatsz, egy ismétlődő folyamat, melyet folytonosan újra kell értékelned tapasztalatod és eredményeid fényében. Azoknak köre, akik a legsegítőkészebbek tudnak lenni életed bármely pontján, változni fog, amint te magad és szituációd is változnak.

Ne ragadj minták, szokások, rítusok közé. Ne keress csoportokat, avagy szervezeteket, melyek megmondják, mit tegyél. Ne ess hitcsapdákba. Bízz magadban. Nem csak arról van szó, hogy képes vagy megcsinálni egyedül, de végül egyedül is kell megcsinálnod, gyorsan vagy lassan, könnyedén, avagy komoly küszködések árán. Mindannyian állandóan evolváljuk a tudatunkat. Az evolúció forszírozza a választást és a változást. Változatlannak maradni azáltal, hogy a nem cselekvés opcióját választja valaki, nem lehetséges. A változás elkerülhetetlen. A változás jelentkezhet pozitív növekedésként, avagy negatív degenerálódásként; az individuális választások, melyeket teszel, végső soron meghatározzák növekedésed irányultságát (pozitív vagy negatív).

Egy jó tanár gondoskodik a bátorításról, a tanulási processzust intenzívebbé és koncentráltabbá teszi, és alkalmat ad a tanulónak ahhoz, hogy még gyorsabban tanuljon. Sajnálatos módon, minél nagyobb szükséged van egy jó tanárra, annál kevésbé valószínű, hogy képes leszel a jó tanárt megkülönböztetni a rossztól.

Egy jó tanár fókuszálja erőfeszítéseidet, így meggyorsítva haladásodat; egy rossz tanár összekuszálja erőfeszítéseid irányát és nehezíti haladásodat. Mindig maradj szkeptikus, nyitott szemléletű és hitmentes, és mindenekelőtt, ízleld meg a pudingot – folytonosan követeld meg a valódi, mérhető eredményeket, illetve azok kiértékelését. Amennyiben hat hónap telik el nyilvánvaló mérhető eredmények nélkül, az arra utal, hogy legfőbb ideje komollyá válnod, avagy, változtatni eljárásaidon, közelítéseden.

Eredmények, eredmények, eredmények, eredmények. Valódi, tiszta, világos, mérhető eredmények – ez az a mód, melynek jegyében értékelned kell processzusod hatékonyságát. Az intellektuális tudás és intellektuális eredmények nem azok az eredmények, melyekre hivatkozom. Ezek nem helyettesítői egy növekvő, változó lény valódi eredményeinek. Tudni róla érdekes és hasznos lehet, ám ez nem keverendő össze azzal, mi annyit jelent: annak lenni.

Egy változás, mely lényed minőségében, tudatod minőségének növekedésében, szellemed evolúcióján keresztül jelentkezik: ezek azok az eredmények, melyekről beszélek – a létezésélmény eredményei, nem pedig az intellektuséi. Arról szól ez, hogy ki vagy te, nem pedig arról, hogy mi az, amit tudsz. Arról szól, miért teszed, amit teszel, nem pedig arról, mit mondasz, avagy mit teszel. Amikor szándékodban áll más módon cselekedni és más módon létezni, akkor mérhető eredményeket fogsz produkálni. A tesztek, melyeknek meg kell felelned, nem kőbe vésettek. A nagy tárgyi tudás nem lehet segítségedre egy olyan tesztben, mely lényed minőségét vizsgálja. Az vagy, aki, és ami vagy – és ez megmutatkozik – nem számít, mennyire vagy hatékony viselkedésed intellektusoddal való kontrollálásában.

Az igazság abszolút, de hogy hogyan fedezed fel, és juttatod azt kifejezésre lényedben, annak személyesnek kell lennie. Fejleszd, rajzold gondos térképedet azáltal, hogy nyitott szemléletű szkepticizmust alkalmazol mások tapasztalataira és sejtelmeire (teóriájára) nézve. Majd módosítsd ezt a térképet annak megfelelően, ahogy te gyűjtöd be a te adatodat. Ez ésszerű, és felajánlja számodra a lehetőséget, hogy mások összegyűlt tudását és bölcsességét aközben emeld fel, miközben saját unikális növekedési ösvényedet definiálod. Ezzel összehasonlítva, egy hithalmaz adoptálása non-produktív és kockázatos eljárás lényed evolúciójára és tudatod minőségére nézve. Hogyan lehetsz képes tudatod minőségének növelésére? Hogyan üldözöd szándékosan szellemed evolúcióját? Amennyiben a dogma, a rítus, az intellektuális és emocionális csoportosodás egyaránt ki vannak zárva, úgy hogyan jutsz el innen odáig saját magad által?

Azokat a tudósokat, akik azon tűnődnek, hogy a tudatnak és a spiritualitásról való fecsegésnek vajon mi köze van a fizikához, hadd biztosítsam, hogy nem vesztettem el a fókuszomat, és ez a diszkusszió egyenes úton van egy tudományosan legitim, még általánosabb fizika teóriája felé. Mindazonáltal, jelen pillanatban, és még némely időn keresztül, e Nagy MT megkonstruálásához szükséges alapkoncepciók kifejlesztésével fogunk foglalkozni. Mivel ez egy Nagy MT és nem kis MT, egy nagyobb perspektíva szükséges, melyet számos olyan, teljesen új paradigma támogat, melyek kifejlesztése szükséges. Időről időre úgy tűnhet, hogy e processzus irreleváns, nevetséges, avagy ideologikus területeket is érint, ám, amennyiben képes vagy a 6-os Szekció végéig megtartani nyitott szemléletű szkepticizmusodat, úgy végül megérted majd eme szokatlan kapcsolatokat, és tudományra gyakorolt jelentőségüket.

Mivel mindez tudomány, nem pedig teológia, ezért hadd térjek ki e témakörre az alanti mellék során, mely azt a processzust tárgyalja, hogy hogyan tudsz az innentől (bárhol légy is) az odáig (a tudat egy fejlesztett minőségéhez) jutni. Az utazás a magasabb minőségű tudathoz egyszerűbb és világosabb, mint azt gondolhatnád. Nem ígérhetem azt, hogy könnyű és gyors lesz, ám ígérhetek könnyen végezhető technikákat és gyakorlatokat, melyek egyszerűek és hatékonyak. Némelyek számára olyan lesz, mint úszni tanulni, míg másoknak a haladás lassabban érkezhet; mindenesetre, minden eltökélt és bátor felfedező nagyszerű sikerrel járhat, amennyiben a sikerre való vágyuk elégséges.

 

►Mivel tudatod minőségének fejlesztése (a spirituális növekedés) nem intellektuális teljesítmény, és nem is lehet az, ezért hogy intellektuálisan miképpen közelítesz az ilyen fejlődésfolyamatok inicializálásához, kevés különbséget jelent. Hogy miképpen kezdesz neki, avagy mit cselekszel tudatminőséged fejlesztésének érdekében, az jelentéktelen a kezdés aktusához képest. Mindazonáltal, egy a lényed minőségében jelentkező fejlődés nem automatikusan jár bármely külső aktivitással, avagy praktikummal. Minden, amire szükséged van, az akarat, és a visszatarthatatlan vezérlet (energia) lényed növelésére, és az ösvény, a processzus, mely erre vezet, meg fog jelenni előtted. Növekedési lehetőségek vesznek körül téged; optimális ösvényed ott kezdődik, ahol éppen vagy, bárhol légy is. Lényed, szándékod, motivációd, és hozzáállásod megváltoztatásáról beszélek; másokkal való interakcióid módosításáról –a változások a viselkedésben és cselekvésben (mindaz, amit teszel) másodlagosak (eredmények, nem pedig okok) és maguktól jelentkeznek majd. Az elsődleges változások, amennyiben szignifikánsak, úgy tiszták, nyilvánvalóak, és mérhetőek számodra és mások számára.
A tudat evolúciójának megragadása egy rendkívül bonyolult koncepció a Nyugati elme számára, mivel kizárólagos módon vagyunk fókuszáltak azon a materiálisan produktív tényen, hogy a helyes eredményeket a helyes cselekvés produkálja. A Nyugatiak tudni akarják, milyen cselekvéseket hajtsanak végre, hogy az általuk kívánt eredményekhez jussanak. Mivel szinte kizárólag olyan, külsőleg jelentkező cselekvéseket hajtanak végre, melyeket külső eredmények létrehozására terveztettek, ezért elmulasztják méltányolni azt, hogy a belső eredmények egy másfajta logikát követnek. Amit jelenleg csinálsz, ahogy életedet éled napról napra, valószínűleg pont jó, ahogy van – amin változtatnod, avagy fejlesztened szükséges, az nem más, minthogy miért csinálod. Mikor a „miért” – a motiváció és a szándék cselekedeted mögött – helyes, a „mit” már gondoskodni fog saját magáról. A „miért” fejlesztése bárhol és bármikor elkezdődhet, mivel ez a belső változók módosítását követeli meg, nem pedig a külső változók módosítását; semminek sem kell változnia, csak neked.
Reménykedhetsz és imádkozhatsz valaki máshoz, hogy gondoskodjon számodra megvilágosodásról (garantálom, hogy ez nem fog megtörténni), avagy megteheted az első lépéseket annak érdekében, hogy kifejleszd és kinöveszd saját megvilágosodásodat. Ne számíts rá, hogy huszárvágásokra lelsz majd a vallásos, tudományos, avagy személyes dogma légypapírbirodalmain, avagy egy New Age karnevál tetőpontján. Elmédet szabadnak kell megőrizned, szabadnak a változás és a növekedés előtt. A helyes kérdés: Hogyan változott lényed fundamentális minősége. Az erre a kérdésre adott válasz definiálja haladásod mértékegységét. A magunkról megénekelt siker nem jelent semmit; a haladást tiszta, és nyilvánvaló eredményeken keresztül szükséges demonstrálni.
A válasz arra nézve, hogy miként változott lényed fundamentális minősége, vagy totálisan nyilvánvaló mindenki számára (beleértve magadat is), avagy nem sok haladás halmozódott fel. A hiteles eredmények nem pehelysúlyúak. Te, és a legtöbb ember, feltételezve, hogy elég időt töltesz egy indivídummal, rendelkezel azzal a kapacitással, hogy különbséget tégy egy bölcs és szeretetteljes lény, és egy olyan között, mely csupán bölcsnek és szeretetteljesnek próbál látszani. Ez nem rakétatudomány; nem nehéz megállapítani azt, hogy valódi haladást mutatsz-e fel. Egy jelentős változás a szeretetadást illető kapacitásodban annyira finom csupán, mint egy csúnyán törött láb meggyógyítása – senki sem, beleértve téged is, mulaszthatja el felismerni a változást.
Olyan vagy, mint egy szarvas, egy száguldó autó fényszórói között? Fagyott, képtelen rá, hogy megtedd az első lépést? Azon kulturális hitünk miatt, hogy valamit tennünk kell a FAV-ban, hogy változást foganatosíthassunk (még ha ez a változás a tudatunkban is van), a legtöbb ember szabályosan mozdulatlanná dermed és képtelen az első lépés megtételére. „Mit kéne tennem? Hol kezdjek neki?” – kérdezik, előírást kutatva, avagy egy világos és direkt „Hogyan Kell” utasításkészlet hozzáférhetőségében reménykednek. Tudatod minőségének fejlesztése, a spirituális növekedés energizálása, és a Nagy Kép perspektíva elnyerése nem teljesíthetők azáltal, hogy megváltoztatod azt, hogy mit teszel, hanem csakis azáltal, hogy megváltoztatod azt, ami vagy. Olvasd újra az utóbbi mondatot legalább kétszer és gondolkodj el szükségeden, mely egy fizikai folyamatot akar tudatot fejlesztésének foganatosítására. Kultúrád produktuma vagy – ezen nem segíthetsz.
A spirituális növekedés, tudatod minőségének fejlesztése nem másról szól, mint hozzáállásod megváltoztatásáról, éberséged kiterjesztéséről, félelmeid kinövéséről, egód redukálásáról, és a szeretetadásra való kapacitásod fejlesztéséről. Hogy sikerrel járj, meg kell változtatnod szándékodat, és módosítanod kell motivációdat. A probléma (és a megoldás) a létezésélményben, nem pedig a cselekvésben keresendő. Mindenben cselekedhetsz az akkor és éppen valahol előírt szerint, rendszeresen meditálhatsz, lelkiismeretes lehetsz, próbálkozhatsz nagyon keményen, sorra veheted és elvégezheted az előírt mozdulatokat, és meglehet, hogy így is kicsiny haladást mutatsz majd fel. Végighaladni a mozdulatokon nem vezet semmire, amennyiben az elme nem nyitott a fundamentális belső változásra, illetve, ha nincsen annak nyomában.
A fundamentális belső változás kilátása nagyon félelmetes lehet. Mikor változás kezdődik, sok ember elszalad, mivel rettegnek az ismeretlentől. Félnek tőle, hogy hová vezethetnek a változások (mely útvonal gyakran jelenti az egyenes utazást félelmeik arcába) és hogy nem lesznek képesek a processzus intellektuális kontrollálására. Úgy találják, hogy lényük alapjainak a lehető legmélyebb szinten történő megrázása túlságosan nyugtalanító aktivitás. Mi lesz, ha az egész én-struktúra romokba dől? Az ego félni kezd saját feloldódásától és halálától.
A félelem és hit sok jóravaló embert vesz rá a fundamentális belső változás elutasítására, különösképpen, ha hiteik inkompatibilisek a megkövetelt változásokkal. Ahelyett, hogy magukhoz ölelnék a változást és szembenéznének a félelmekkel, sok csaknem-spirituális kutató fókuszál valamely mentális, avagy spirituális diszciplínával összefüggésbe hozható külső rítusokra: Templomba mennek, vagy meditálni tanulnak. Sok meditátor és néhány templomba járó is reménykedik benne, hogy mérhető külső eredményeket produkálnak majd, és, hogy fincsi belső metafizikai tapasztalataik lesznek.
A Nyugaton, a meditáció akulturális és individuális, semmint szociális aktivitás. A legtöbb templomlátogató a szociális kényelemérzet, a megszokás, kötelesség, avagy kulturális elvárás jegyében végzi e cselekvést – míg a legtöbb meditátor úgy dönt végül, hogy a meditáció nem tesz semmit sem értük, vagy legalábbis nem eleget ahhoz, hogy megérje az erőfeszítés és idő, melyek egy hosszabb távú elkötelezettség követelményeiként jelentkeznek. Némelyek mindkét csoportból azt tettetik, hogy erőfeszítéseik nyomán felsőbbrendűek lettek. Az ennél őszintébb és objektívebb kudarcos meditátorok vagy frusztrációval telve adják fel, avagy egyszerűen a további érdeklődés hiányában, és csakhamar elfelejtkeznek róla. „Próbáltam spirituális gyakorlatokat, és nekem nem működtek.”
Valamely meditációs forma gyakorlása annak érdekében, hogy külső változást foganatosíts, hogy paranormális képességekre tégy szert, a semmittevés nyomán érzett bűn csitítása, avagy a meditáció azért való gyakorlása, mert egyszerűen úgy véled, gyakorolnod érdemes, analóg egy olyan asztalossal, aki úgy próbál kabineteket építeni, hogy a csavarhúzós és a kalapácsot is a rossz végénél fogja. Minden szükséges elem jelen van, de a kivitelezés hibás. Foganatosítsd a szükséges belső változásokat és a mérhető külső eredmények maguktól jelentkeznek majd. A csavarhúzót és a kalapácsot is a nyelüknél kell megfognod, ellenkező esetben arra a hibás konklúzióra fogsz jutni, hogy azok használhatatlan eszközök, melyeket csak valaki más tud hatékonyan alkalmazni. Avagy, ennél is arrogánsabb módon, azt hiheted, hogy senki sem képes ilyen ostoba eszközöket használni, hogy a kabinetek logikai lehetetlenségek, és hogy minden asztalos téveszmés csaló, avagy bolond.
Rá kell ébredned, hogy a létezésélményt nem módosíthatod pusztán fizikai cselekvéssel, melyet a lokális fizikai valóságban végzel. A Nyugatiaknak különös nehézséget jelent e tény megértése, és gyakorta érzik magukat tehetetlennek olyan metódus híján, mely segítségével a külvilágban tetten érhető eredményeket sürgethetnék. Az alkalom, hogy a személyes sikerhez és szabadsághoz egy még teljesebb tudás alkalmazása révén juthassunk hozzá, a kis képhez való kulturálisan kondicionált hibás ragaszkodásban veszett el. A hitcsapdák nagyobb problémát jelentenek, mint az legtöbbünk gondolja.
Tudom, hogy végső soron még mindig azt akarod tudni, hogy mit tehetnél, hogyan módosíthatod a legjobban a lényedet, és melyek a leghatékonyabb technikák. Hadd találgassak, úgy érzed, hasznodra válna némi rávezetés – egy kis segítség, egy kis útbaigazítás, mely segít elindulnod. Jól van, jól van, feladom! Az elinduláshoz való segítség gyanánt itt van néhány dolog, melyeket tehetsz, és melyek talán olyan alkalmakhoz vezetnek, melyek lényed növekedésével járhatnak: mindazonáltal, teljes egészében rajtad múlik, hogy felismerd, megragadd, és fejleszd azokat a növekedési alkalmakat, melyek utadba kerülnek. Már most számos ilyen növekedési alkalommal rendelkezel, de tegyünk úgy, mintha annak nyomán, amit el fogok mondani neked, még nyilvánvalóbb és könnyebb lehetőségek jelennének meg előtted. Ez egy hasznos, pozitív hozzáállással indít el minket.
Ennél is valószínűbb, hogy az történik, hogy a soron következő gyakorlatok lelkiismeretes végzése által, perspektívád változni fog, képessé téve téged azoknak a növekedési alkalmaknak az észrevételére, melyek jelen pillanatban oly láthatatlanok számodra, mint a víz egy hal számára, mely két mérföldes mélységben él egy négy mérföld mély óceán közepén. Fény híján, és csak egy kis halovány éberséggel, a hal semmit sem tud a vízről. A víz csak van, mindig is volt, és adottnak tekintett. A hal nem tűnődik a víz természetén, hanem úszik benne. Mi egy tudatóceánban úszunk. Nem vagyunk éberek az óceánról, csak az azzal való, lokális interakcióinkról.
Az első és szükséges összetevő egy őszinte vágy tudatod minőségének növelésére – lényed evolválására – hogy permanensen megváltoztasd magad egy mély, személyes szinten. A második szükséges összetevő rendelkezni a bátorsággal a változáshoz – a bátorsághoz a félelmeiddel való szembenézéshez – szembenézni a halállal és a személyes pusztulással, mivel ez az a történet, melyet az egód mesél majd (és próbál elhitetni veled) mikor vinnyogva hozzád szalad farkát lábai közé húzva, remélvén, hogy képes lesz lebeszélni téged tudatod minőségének növeléséről.
Miért tenne édes kis egód ilyen csúnya dolgot? Mert az ego legfőbb munkaköre, hogy jó érzésekkel töltsön téged el oly módon, hogy azoknak a különféle hitrendszereknek a menedzselését végzi, melyek arra terveztettek, hogy félelmeidet kívül tartsák intellektuális éberséged elérésén. Tudatod minőségének növelése megköveteli a félelmeiddel való szembenézést, a rajtuk való felülkerekedést, és egód feloldódását. Számítanod érdemes rá, hogy egód roppant harcot vív majd.◄

 

►►Az ego nem szükségszerűen jelent arrogáns önfixáltságot. Az ego végtelen számú kifejeződésben jelentkezik – az arrogancia csak az egyik. Félénknek, bizonytalannak, avagy aggodalmaskodónak lenni szintén az ego manifesztációi. A biztonságérzet hiánya, és a szorongás a biztonságérzet hiánya miatt gyakori jelenség. Hogy az egyes személyiségek miképpen fejezik ki a biztonságérzet hiányát, és az ahhoz kötődő szorongást, mindez individuális minőséget és stílust reflektál. A stratégiák, melyek a félelem kezelésére használatosak, bár a csúcson közösek, minden indivídumra nézve egyedülálló módon kerülnek alkalmazásra. A nagy ego nagy félelmet reflektál; nem szükségszerűen reflektál nagy arroganciát vagy nagy büszkeséget, jóllehet reflektálhatja mindkettőt. Önfixált, önfókuszált, és öntelt fogalmai három az ego lehetséges aspektusai közül – ezek közül mindhárom irányítható befelé (félénkséget produkálva) avagy kifelé (arroganciát produkálva) hogy olyan személyiségjegyeket kreáljanak, melyek az említettek ellenkezőjének tűnnek.
A bátorság és elhatározottság elegendő mértékben nő majd ahhoz, hogy felülkerekedjék a félelmen, amennyiben a sikerre való szándék elegendően erős, kitartó, és tiszta.
Még gondosabban fogom definiálni az egót, és funkcióit is megmagyarázom (hogyan működik és éri el céljait) a Második Könyv Nyolcadik Fejezetében található mellékben. Menj oda most, amennyiben komolyan összezavarodtál.◄◄


Continue on to My Big TOE - Hungarian Translation - Book 1, Section 2, Chapter 23b

Return to My Big TOE - Hungarian Translation - Book 1, Section 2, Chapter 22

Return to the Hungarian Translation Linkage Page