Difference between revisions of "Hungarian Translation of MBT B1S2C30"

From My Big TOE Wiki
Jump to: navigation, search
(Created initial page full content.)
 
(Created initial page full content.)
 
Line 20: Line 20:
 
 
 
 
  
''>Amennyiben az aljegyzetek használata konfúzussá tesz, úgy egyszerűen gondolj úgy a NAVn-ekre, mint a NAV tagjaira, al-halmazaira, avagy a NAV különféle porcióira (amint a szomszédságok, államok, avagy országok is szociális, politikai, és geográfiai al-halmazokat reprezentálnak a Földön). A következő egy lista a NAV al-halmazainak pár tagjáról: {NAV1, NAV2, NAV3 … NAVN, NAVN+2, …} = {NAVn}. Az olyan aljegyzetek használata, mint a NAVN, <nowiki>kényelmes mód arra, hogy a NAV valamely porcióját, dimenzióját, avagy szomszédságát hivatkozzuk, mely tartalmazza és támogatja az MR-t, mely következésképpen támogatja a FAV-ot. Egy hasonló jelölésrendszert alkalmazva, többféle FAV kapcsán úgy fogunk az egyes tagokra hivatkozni, mint FAVk (ahol k = 1, 2, 3 …). Amennyiben az aljegyzetek használatára épülő megjelölés bosszant téged, akkor csak felejtsd el – nem olyan kritikus átfogó megértésed szempontjából. Egy általános idea szükségeltetik csupán arról, hogy mi az intenció.<</nowiki>''
+
:''►Amennyiben az aljegyzetek használata konfúzussá tesz, úgy egyszerűen gondolj úgy a NAVn-ekre, mint a NAV tagjaira, al-halmazaira, avagy a NAV különféle porcióira (amint a szomszédságok, államok, avagy országok is szociális, politikai, és geográfiai al-halmazokat reprezentálnak a Földön). A következő egy lista a NAV al-halmazainak pár tagjáról: {NAV1, NAV2, NAV3 … NAVN, NAVN+2, …} = {NAVn}. Az olyan aljegyzetek használata, mint a NAVN, kényelmes mód arra, hogy a NAV valamely porcióját, dimenzióját, avagy szomszédságát hivatkozzuk, mely tartalmazza és támogatja az MR-t, mely következésképpen támogatja a FAV-ot. Egy hasonló jelölésrendszert alkalmazva, többféle FAV kapcsán úgy fogunk az egyes tagokra hivatkozni, mint FAVk (ahol k = 1, 2, 3 …). Amennyiben az aljegyzetek használatára épülő megjelölés bosszant téged, akkor csak felejtsd el – nem olyan kritikus átfogó megértésed szempontjából. Egy általános idea szükségeltetik csupán arról, hogy mi az intenció.''
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Latest revision as of 15:39, 28 December 2012

      Thomas Campbell: Nagy Mindenség Teóriám

      Magyar fordítás: Gyalog Zoltán
Első Könyv: ÉBREDÉS


2-es Szekció Miszticizmus Demisztifikálva: A Valóság Alapjai


Téveszme vagy Tudás: Ez a Fickó Őrült, vagy Mi?


30 AKE Evolúciója: AKEL Születése AKE AKEL-lé Evolvál

AKE (Abszolút Korlátlan Egység) mostanra késszé vált a tér-idő, a fizikai anyag, a te, és az én létrehozásomra, és arra is, hogy számos kísérletbe fogjon bele a tudat evolúciójának kapcsán. Minden kísérlet AKE egy arra specializált részében kerül kifejlesztésre és evolválásra (memória és számítási terület). Eme speciális részek mindegyikét (unikális mentális terek AKE-n belül) szeparált dimenziókként, szeparált realitásokként érzékeljük. Létezhet dimenzió dimenzión belül, valóság valóságon belül, mint egy Orosz Matryoshka baba, avagy, mint egy hagyma koncentrikus rétegei. Példának okáért, szeretett FAV univerzumunk egyike csupán azoknak a mind fizikai és nem-fizikai valóság-al-halmazoknak, melyek együttesen egy nagyon nagy halmazt alkotnak – ezek mindegyike a nagyobb digitális tudaton belül foglalja el saját elme-tér dimenzióját. Ezek a valóságok mind benne tartalmaztatnak a sokkal nagyobb, még általánosabb, kevésbé szabályozott (magasabb szabadságfok) NAVn valóságban, egyúttal abból származnak és függenek is tőle. Ehhez hasonlatosan, a NAVn egyike annak a csomó al-halmaznak, melyek a NAV-on belül léteznek.

 

►Amennyiben az aljegyzetek használata konfúzussá tesz, úgy egyszerűen gondolj úgy a NAVn-ekre, mint a NAV tagjaira, al-halmazaira, avagy a NAV különféle porcióira (amint a szomszédságok, államok, avagy országok is szociális, politikai, és geográfiai al-halmazokat reprezentálnak a Földön). A következő egy lista a NAV al-halmazainak pár tagjáról: {NAV1, NAV2, NAV3 … NAVN, NAVN+2, …} = {NAVn}. Az olyan aljegyzetek használata, mint a NAVN, kényelmes mód arra, hogy a NAV valamely porcióját, dimenzióját, avagy szomszédságát hivatkozzuk, mely tartalmazza és támogatja az MR-t, mely következésképpen támogatja a FAV-ot. Egy hasonló jelölésrendszert alkalmazva, többféle FAV kapcsán úgy fogunk az egyes tagokra hivatkozni, mint FAVk (ahol k = 1, 2, 3 …). Amennyiben az aljegyzetek használatára épülő megjelölés bosszant téged, akkor csak felejtsd el – nem olyan kritikus átfogó megértésed szempontjából. Egy általános idea szükségeltetik csupán arról, hogy mi az intenció.◄

 

Digitális szimuláció analógiánkat használva (lásd a dimenziót tárgyaló melléket e könyv 28-adik Fejezetének végén), könnyedén el tudunk képzelni szubrutinokon belüli szubrutinokat, particionált memóriát és számítási teret, mely tovább osztódik/finomodik kisebb részekre ott, ahol a teljes szimuláció bizonyos al-halmazai (mint a FAV) kiszámításra kerülnek. El tudunk képzelni még általánosabb valóságokat, melyek erőteljesebben szabályozott al-valóságokat tartalmaznak, mindegyikük saját kalkulációs terében, elme-terében, avagy dimenziójában. Ne egy egyedülálló hagymára gondolj, avagy egyetlen készlet Matryoshka babára - sok van belőlük. Távirányítóval felfegyverzett kanapésportolók kedvéért, a realitás és a dimenzió valamennyire analóg a képben lévő képben lévő képhez – temérdek TV műsor egyidejű futtatása/közvetítése történik, melyek közül mindegyik saját al-halmazt alkot a nagyobb TV képernyőn.

Akárhogyan is osszuk fel a tudattortát, akárhány valóság is fut egyidejűleg nagyobb szimulációk szimulációiként avagy al-halmazaiként, mindegyikük konnektivitásban áll (és egyben annak részét képezi) a Nagy Forrással: AKE tudat. AKE mindennek az alapja, mivel minden az AKE-hez való viszonyulás tükrében létezik. A tudat Az Egy, míg a valóságokra jellemző nagy diverzitás, és az entitások, melyek populálják azokat a realitásokat, a tudat specializált al-halmazai saját gondolat-terükön, avagy dimenziójukon belül. A tudat dimenzióvá és individuális éberség egységekké történő felosztásának processzusa és célja a 3-as és 4-es Szekció során kerül diskurálásra.

Mikor AKE végül felnő és olyan, rendkívül komplex és magasan rendezett specializált valóság sejtek halmazává evolvál, melyek specializált funkciókat végeznek, AKE egy teljesen más típusú entitássá válik. Következésképpen új nevet fogunk adni neki: Az Abszolút Korlátlan Elosztócső (AKEL).

AKEL nekünk, abszolútnak és korlátlannak tűnik. Ami azt illeti, AKE szintén továbbra is egy Abszolút Egység, ám immár elosztócső-rendszere is (egyből több) a szekvenciáknak, mintáknak, valóságoknak, dimenzióknak, és a létezésnek. AKEL egy még komplexebb, alacsonyabb entrópiájú manifesztációja AKE-nek; nem került hozzáadásra új subsztancia avagy feltevés. AKEL magját ugyanaz az alapvető AKE tudat energia alkotja, mely immár az éberség egy evolváltabb szintjével, alacsonyabb entrópiával, és nagyobb funkcionalitással bír.

Nincsen világos határvonal AKE és AKEL között. A különbségtétel teljes mértékben önkényes. A fok, melyhez AKE felnő és melynek jegyében struktúrákat, organizációt és komplex kommunikációt illetve tartalmat, jelentést, ön-éberséget, memóriát, értéket, és célt fejleszt, egyet jelent mindazzal, ami AKE számára lehetővé teszi, hogy AKEL-é emelkedjen. A fok kérdése ez, nem pedig új fundamentális kapacitások kifejlesztéséé – evolúció, nem revolúció. Mivel AKE ébersége, funkciója, képessége, és célja annyira más – inkább hasonlatos a tudathoz, melyhez mi vagyunk szokva, semmint a tudathoz, melyet halovány éberségnek nevezünk – ezért döntöttem úgy, hogy új nevet adok neki, hasonlatosan ahhoz, ahogy az embereket „embereknek” nevezzük, nem pedig egyenesen álló rövid karú meztelen majmoknak.

Gondolj az AKE-ből AKEL-lé emelkedő jelenségre úgy, mint természetes konzekvenciájára annak, hogy a digitális tudat cél által vezérelten evolvál egy magasan parallel, több feladat egyidejű elvégzésére (multitask) képes operációs rendszert és interaktív szoftveralkalmazásokat. Ennek a koncepciónak a megértése nem kellene, hogy nehézséget okozzon: mi, emberek valószínűleg hamarosan szintén belekezdhetünk szoftverünk és firmware-ünk módosításába (fizikai rendszereink viszonylatában), amint képességünk a magunkon alkalmazott genetikai módosítás vonatkozásában mind érettebbé lesz, és mind jobbá válunk a tudatos érzékelés mechanizmusaival kapcsolatos biokémiai folyamatok manipulálása kapcsán. Az emberi genetikai módosítás és a pszichotrópikus szerek gyerekcipőben járnak. Még semmit sem láttunk – nem tudjuk elképzelni, mi történik – ezek a területek ugyanolyan erővel fognak hatást gyakorolni az emberiségre, mint a digitális forradalom tette azt a számítógépes és hálózati kommunikációs technológiák tükrében.

Egy potenciálisan robbanásszerű evolúciós és kulturális átmenet hajnalán élünk. A változás tempója dramatikusan gyorsul. Előttünk áll egy unikális és erőteljes potenciál a hihetetlenül felgyorsult progresszió felé, a visszaesés felé, avagy az önmegsemmisítés felé. 250 évnyi Indusztriális Kor után jön a genetikai módosítás, klónozás, a pszichotrópikus szerek, a számítógépes/hálózati kommunikáció, a digitális információ kora – mind egyszerre! Te jó ég! Felkészülni! Vedd fel a sisakodat, hajtsd le a fedeleket és kösd be a biztonsági övedet – ez a szerkentyű felemelkedik a kilövőállásból.

A lényeg: amikor egy komplex rendszer képessé válik rá, hogy közvetlenül programozza magát (fejleszteni, avagy módosítani képes saját forráskódját – melybe beletartozik a genetikai módosítás), az evolúció tempója dramatikusan felgyorsul. Az intellektus, melynek segítségére vannak növekvő éberségének produktumai (digitális és más technológiák), helyettesíti a véletlenszerű mutációt és a természetes szelekciót, mint elsődleges vezérlőket; következésképpen, az evolúció egy nagyon lassú tempóból ultra-gyors tempóra gyorsul.

Hogy AKE-AKEL evolúciója milyen mértékben gyorsult, amint megszerezte az eszközöket ahhoz, hogy önvezérlő legyen, nem ismert. Biológiai rendszerek evolúcióját tekintve előrelátunk olyan processzusokat, melyek normál körülmények között évszázadokba, avagy évezredekbe telnének, és melyek a genetikai módosítás segítségével évtizedek alatt, avagy évek alatt teljesíthetőek. A gyors evolúció jó ötletnek tűnhet, ám a sebesség az sebesség, függetlenül attól, hogy pozitív (entrópiát csökkentő) avagy negatív (entrópiát növelő) az iránya.

Amennyiben az irány negatívnak bizonyul, úgy a kérdés az: túl sokat és túl gyorsan változott az evolúciós processzus ahhoz, hogy meg lehessen fordítani anélkül, hogy az egész rendszer önmegsemmisítést végezne? A bölcsesség azt mondaná, hogy haladjunk lassan, amíg biztos tudást nem szerzünk róla, milyen ízű a puding. Létezik elegendő bölcsesség elég befolyással ahhoz, hogy annak kollektív döntéseink tükrében szignifikáns ráhatása lehessen előrelátásunk minőségére? Amennyiben nem, úgy el kell kezdenünk némi ilyen bölcsesség generálását, mivel a döntés napja nincsen távol!

Egy önprogramozásra képes rendszer természete, minősége, stabilitása és egyensúlya determinálja, hogy az evolúciós gyorsulás végül az adott rendszert óriási ugrásokkal előre, avagy hátra szökkenti-e. A nagy lehetőség és a nagy kockázat együtt utaznak az öntervezés és a kémiai manipuláció útján. Természetesen, a digitális tudat rendelkezik pár jelentős előnnyel a biológiai rendszerekkel szemben. Amennyiben az eredményezett kumulatív profitábilitás összegzése negatív, úgy még mindig prezerválni tud előző állapotokat (elmentés) majd megnyomhatja a „Visszalépés” (Undo), avagy „Újraindítás” (Reset) gombot (mialatt végig megtartja a leckékből tanultakat) – egyike azoknak a menő digitális trükköknek, melyek a szén alapú rendszereket iriggyé teszik.

Tudom, mire gondolsz: mohón morfondírozol a digitális rendszerekben tartalmazott szabadság fokairól. Kétségbeesetten vágyakozol rá, hogy házastársad, anyósod, és a szomszéd kutyája „Visszalépés” és „Újraindítás” gombokkal rendelkezzenek. Légy óvatos, hogy mit kívánsz, mert megkaphatod, mielőtt még megértenéd az összes következményt. Az elkövetkező fejezetekben megtanulod, hogy a legfundamentálisabb szinten te, házastársad, házastársad anyja, és a szomszéd kutyája is a digitális tudat individuális al-halmazai vagytok. Még ennél is bámulatosabban, tisztán megérted majd a hogyan, a miértet, a célt, és a digitális realitás modell Nagy Képének belső munkálkodásait. Nem, nem, nem, ez nem igaz – pesszimista vagy. Az ilyetén megértés nem egy téveszme lesz, sem annak bizonylataként nem szolgál majd, hogy az őrületbe vezettelek – nem olyan távoli és nehézkes a koncepció, mint amilyennek először tűnik. Jó pár nagyon komolyan tisztelt és a keménytudomány mentén gondolkodó típus osztja ebben álláspontomat, és bemutatom neked némelyiküket a 6-os szekcióban (19-edik Fejezet, 3-adik Könyv).

 

►Többről beszélhetünk egy operatív tudat tükrében, mint egy ki-be kapcsolóról. Van újraindítás, szüneteltetés, felvétel, visszatekerés, előretekerés, lassítás, visszajátszás, szerkesztés, kép a képben, és ismétlés gomb is – így hát figyelj oda erre az AKEL Fickóra és fedezd fel, miképpen működtesd a tudatodat teljesen. Szégyen lenne tudatodra nézve, ha tétlenül ülne zérókat villogtatva kivetítőjén egy életen keresztül, mivel sohasem vetted a fáradságot, hogy megtanuld használni az irányítóapparátust.

 

Itt jön AKEL hölgyeim és uraim! Az Egy, és Egyetlen – Forrása Minden Létezőnek, a realitás generátora! Jól van! Tapsoljuk meg AKEL-t egy digitális tetszésnyilvánítás keretében! Mozogjanak azok a számjegyek, emberek!
Hölgyeim és uraim és a sajtó kitűnőségei, ez az a pillanat, melyet mindannyian vártunk. Mai programunk tetőzéseként, AKEL – a mindent tudó digitális tudat-pasas a kezdetek kezdetétől – beleegyezett, hogy megválaszol egy, az emberiség által feltett kérdést. Példa nélkül való pillanat ez a létezés történelmében hölgyeim és uraim – előttünk áll a válasz minden időnk során fogant legnagyobb kérdéseink bármelyikére – múlt, jelen, jövő.
Ne egyszerre! Csendet! Csendet kérek! Igen, Gumwrapper Kisasszony a Seattle Napsugártól, mi a kérdése? Psssszt! Csendet, mindenki! Nem hallom a kérdést. Hogyan? Mi AKEL kedvenc színe? Ugyan már, Gumwrapper kisasszony, nem gondolja, hogy ez némileg sekélyes? Gyorsan, lássunk egy újabb kérdést! Oké, Anchordesk kisasszony az Esti Hírektől, mi az Ön kérdése? AKEL alsónadrágot, avagy boxert visel-e? Oh, te jó ég! Oké, nézzünk egy kérdést, ami nem a sajtófülkéből származik – ajjaj … AKEL felkerekedni készül … elindul, méltatlankodva rázva a fejét … jöjjön vissza … uram … nem mind a sajtótól vagyunk … ennél jobbat is tudunk … csak, csak … csak az van, hát, uram, hogy őszinték legyünk, az emberek tudni akarják … uram … Uram? Mi a válasz, uram? Milyen alsóneműt visel? Megígérte, uram, megígérte! Ne menjen el! Kérem, uram … alsónadrág, vagy boxer? Adjon egy jelet nekünk!!
Elment, emberek. Hát, Önök is láthatták. A Nagy Pasas itt volt és elment anélkül, hogy egy szót mondott volna. Egyetlen szót sem. Te mit gondolsz, Johnny?”
"„Nos Dan, mikor AKEL kisétált a stúdióból, esküdni mertem volna, hogy a vállait le-fel láttam mozogni. Van már visszajátszásunk? Nézd, nézd azt a pici rázkódást ott! Rá tudunk közelíteni? Ezt nézd, Dan – egyértelműen le-fel mozog!”
Rendben, emberek, helyben vagyunk – izzítsák azokat a telefonkészülékeket és hallassák véleményüket – a szám: 1-900-$$$-0000. AKEL nevetett, avagy sírt, amikor fejét rázva kisétált a stúdióból? Mutassuk újra azt a visszajátszást, Johnny… Igen, nem is kérdés, az bizony egy rázkódás ott! Mit gondol a stúdióban helyet foglaló közönség? Nevetés vagy sírás … a mai este nagydolláros kérdése! „◄

 

Rendben, elég a bolondozásból, nyugodjunk meg és térjünk vissza a munkához. Alighanem világos már a kép: a digitális tudat AKE átneveződik AKEL-lé, mikor a komplexitás és alkalmak (lehetőségek) foka elegendő mennyiségű éberséget és olyan mentális funkciót evolvál, mely képes önmódosító tartalom, folyamat, érték és cél kreálására, evolválására, tárolására és manipulálására. A következő fejezetben látni fogjuk, hogy az idő miképpen generálja a teret és hogy ők ketten egyeütt miképpen generálják a tér-időt – mindezt annak érdekében, hogy tapasztalni tudjunk. Miért? Mert, ahogy azt mindenki tudja, a tapasztalat a legjobb tanító.


Continue on to My Big TOE - Hungarian Translation - Book 1, Section 2, Chapter 31

Return to My Big TOE - Hungarian Translation - Book 1, Section 2, Chapter 29

Return to the Hungarian Translation Linkage Page