Hungarian Translation of MBT Front Matter Synopsis

From My Big TOE Wiki
Revision as of 12:43, 7 July 2012 by Ted Vollers (talk | contribs) (Set up initial page contents.)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

A Nagy Kép Mindenség Teória


Nagy Mindenség Teória – Egy trilógia mely egyesíti a filozófiát, fizikát és metafizikát.


Első Könyv: Ébredés

Az 1-es szekció a szerző részleges biográfiájával szolgál, mely vonatkozásai e trilógia megírásához vezettek. E rövid kitekintés a szerző unikális tapasztalatára és munkásságára, fényt vet e nem mindennapi munka keletkezéstörténetére. A szokatlan asszociációk, körülmények, a tréningezés, illetve a kezdeti kutatások, melyek a Nagy Mindenség Teóriám megírásához vezettek, megjelölésre kerülnek, hogy pontosabb perspektíva nyíljék a mű egészére.

A 2-es szekció kiteríti, logikailag igazolja, és definiálja az alapvető koncepcionális építőköveket, melyek szükségesek Nagy Mindenség Teóriám koncepcionális alapjainak megkonstruálásához.

Tárgyalja a kulturális hiedelmeket, melyek csapdába ejtik gondolkodásunkat, szűkké és korlátossá téve a valóságról alkotott koncepcióinkat, definiálja a Nagy Képhez tartozó episztemológia és ontológia alapjait, valamint megvizsgálja a meditáció belső működését és praktikumát. Mindenekelőtt, a 2-es szekció definiálja és kifejleszti a két legfőbb feltevést, melyekre épül e trilógia. E két feltevésből idő, tér, tudat, valóságunk alapvető tulajdonságai, célja és mechanizmusai logikusan következnek.


Második Könyv: Felfedezés

A 3-as szekció kifejleszti az interfészt és az interakciókat „mi, emberek” és digitális realitásunk között. Levezeti és megmagyarázza az ego, a szeretet, a szabad akarat és nagyobb céljaink karakterológiáját, eredetét, dinamikáját és funkcióját. Végül, a 3-as szekció tárgyalja a pszi bizonytalansági elvet, amint e témakör összekapcsolja a pszi jelenségeket, a szabad akaratot, a tudati evolúciót, a fizikát, a realitást, az emberi lét célját, a digitális számításokat és az entrópiát.

A 4-es szekció a tudat egy működő és funkcionális modelljét rajzolja meg, mely a 3-as szekció eredményeit tovább szövi, és támogatja az 5-ös szekció következtetéseit. A digitális tudat eredete és természete kerül tárgyalásra, beleértve, miként vezet a mesterséges intelligencia (MI) az azt megtestesítő MI Fickóhoz, mely elvezet a mesterséges tudathoz, ezen keresztül az aktuális tudathoz, és hozzánk. A 4-es szekció származtatja fizikai univerzumunkat, tudományunkat, és érzékletünket egy fizikai valóságról. Az elme-anyag dichotómia feloldásra kerül a rámutatás által, hogy a fizikai realitás a digitális tudat természetének egyenes származéka.


Harmadik Könyv: Belső Munkálkodások

Az 5-ös szekció összehúzza a 2-es, 3-as és 4-es szekciókat egy még formálisabb realitás modellé, mely leírja, miként működik egy látszólag nem-fizikai valóság, miként lép interakcióba, és miként áll kapcsolatban a fizikai valóságról alkotott tapasztalatainkkal. Valószínű realitások, a jövő előrejelzése és módosítása, teleportálás, telepátia, több fizikai és nem-fizikai test, valamint egy evolváló digitális tudati realitás fraktál természete kerülnek magyarázatra és részletes bemutatásra.

A 6-os szekció: összegzés, mely minden, a 2, 3, 4 és 5-ös szekciókban tárgyalt témát egy könnyen érthető személyes perspektívába rendez. Ezen felül, a 6-os szekció rámutat a Mindenség Teóriám kapcsolódási pontjaira a jelenkori tudománnyal és filozófiával. Az e mű közötti, valamint a berendezkedés valaha élt legnagyobb intellektusai által gondoltak között fellépő hasonlóságok demonstrálása révén a 6-os szekció szolidan integrálja Mindenség Teóriámat a tradicionális nyugati tudományos és filozófiai gondolkodásba.

Bevezető: A Szerző Jegyzete az Olvasóhoz


Igen, célszerű elolvasnod ezt a bevezetőt.

Megértem, hogy sok olvasó kicsi érdeklődést, avagy türelmet mutat hosszas bevezetések és előszavak iránt. Az első kérdés mindig ez: fordítsak időt ennek a mellékszövegnek az elolvasására, vagy átugorhatom anélkül, hogy lemaradnék bármi fontosról?

Legtöbbünk örömmel szökken át a bevezetéseken, hogy minél előbb megmerítkezhessünk a főszövegben. A várakozással teltség és az elvárás ösztökél minket, hogy minél előbb hozzáférjünk a valós közlendőhöz. Mi, a nyugati kultúra szülöttei türelmetlen és cél-orientált emberek vagyunk, végpontok felé vezérelve. A célegyenesig tartó rohanásunk alatt kevés figyelmet fordítunk az utazásra, mely elvezet minket odáig. A hangsúlyozások ilyetén helytelensége több esetben tékozolja el lehetőségeinket, lévén, gyakrabban semmint ellenkezőleg, az élet legízletesebb és legtáplálóbb része a célhoz vezető folyamat megtapasztalása, nem a cél elérése.

A 6-os szekció végére minden kétséget kizáróan egyetértesz majd, hogy ezek a könyvek, … nos … különbözőek. Ezért, más hozzáállást kívánnak. A bevezetés és az előszó integráns részei Nagy Mindenség Teóriámnak. Mivel ez a trilógia egy új, eredeti ösvényt szánt fel mely rendkívül messzire esik a már kitaposott ösvényektől, ezért esszenciális, hogy bevető jellegű tartalmakkal lássalak el, melyek segíthetnek felkészülnöd a majd soron következőkre. Tudom, hogy izgatottan várod, vajon ez a trilógia szállítja-e a finomságokat, ám vaktában és túl gyorsan előreszaladni eme vélelmezett cél felé, valójában csökkenti annak a valószínűségét, hogy odaérsz valaha is.

A bevezetés és az előszó funkciója nem más, mint maximalizálni az olvasás által befektetett energiád után rád visszahulló javakat. A bevezetés egy áttekintést tartalmaz a Nagy Mindenség Teóriám trilógia tónusáról, struktúrájáról, processzusáról és mechanikájáról. Az előszó egy széles képet mutat fel a trilógia tartalmáról és kiterít egy hozzávetőleges térképet arról, merrefelé haladsz majd e nem szokványos utazás során. Felkínálja azt a kontextust és fókuszt melyek olvasatában a trilógia tartalma a legkönnyebben érthető. Az előszó és a bevezetés együtt növeli a megértést és minimalizálja a frusztrációt azáltal, hogy globális rálátást biztosít az erdőre, mielőtt még te magad kezdenéd meg leereszkedésed a fák közé.

Javaslom, vértezd fel magad türelemmel azt illetően, mikor érik be az itt feltárulkozó profán misztériumok és ősi titkok megértése, melyek logikus magyarázatot nyernek eme új fizika által. Az én Nagy Mindenség Teóriám (NMT) elvisz téged az idő kezdetéhez és az idő végéhez. Mélyen belecsobban az emberi szívbe, valamint próbára teszi az emberi elme korlátait. Definiálni fogja a te jelentőségedet, és új jelentést kínál létezésednek. Segíteni fog realizálni és optimalizálni a potenciálodat. Egy egészen új, tudományos megértést kínál majd mind belső és külső világodról.

Produktívabb lehet, ha a megértés mélysége, nem pedig a teljes kiolvasottság százalékos értéke nyomán haladsz. Kerüld el a koncepciók közötti rohanást, amint gyerekek sietnek ajándékról-ajándékra karácsonykor. Kövesd a magad tempóját. Egy lakoma a szívnek, fejnek, és léleknek helyesebb, ha apránként, falatonként kerül elfogyasztásra, miközben sok gondolatokkal átszőtt szünet és alapos megfontolás segíti az emésztést. A hiteles áttörések megélése lassan, fokozatosan kell, hogy történjék, miközben a már létező paradigmák mogorván szerteolvadnak. Az ismerős paradigmákat, akár egy kedvenc játékmackót, olykor roppant nehéz lehet elengedni.

Minden sikeres utazás, függetlenül annak hosszától vagy nehézségétől, egyetlen lépés megtételével kezdődik, melyet leleményesség mozgat, célok vezérelnek, és mely, köszönhetően a kitartó állhatatosságnak, oly gyakorisággal ismétlődik, amennyi csak szükséges. Ezen utazás kapcsán az első lépés a bevezetés, a második lépés az előszó, melyeket a három könyv követ: Ébredés, Felfedezés, és Belső Munkálkodások.

E tudományos és filozofikus értekezés tartalmát nagy gonddal szabtam egy általános olvasóközönségre, melyet eltérő háttérrel rendelkező olvasók alkotnak. Nincs szükséged tudományos, filozófiai, avagy metafizikus háttérre ahhoz, hogy megértsd a Nagy Mindenség Teóriámban foglaltakat. Nincs szükség hitszökkenésekre, sem bármilyen hiedelemre, hogy elérkezz oda, ahová e könyvek vinni fognak. Egy határozott és konok igazság kutató – egy stramm, független intellektus, mely természetétől fogva nyitott szemléletű és szkeptikus – e könyvek optimális olvasója. Nincsenek előfeltételek. Ha logikus, nyitott, inkvizitív elméd van – a tudományos pragmatizmus egy beállítottsága ez, mely méltányolja a fundamentális igazság eleganciáját és az áttörés izgalmát – úgy élvezni fogod ezt a személyes és tudományos fejfedezésekben gazdag utazást.

A legjobb körülmények között, e trilógia tartalmának sikeres kommunikálása sokat kíván mindkettőnktől. E munka sok egyedülálló és zord kihívást támaszt a szerző és olvasó közötti, hatékony kommunikáció tükrében. A világnézeteket nem alkalomszerűen szedjük, mint a gyümölcsöt egy kereskedő szekeréről: hogy megteremtsük a szükséges kapcsolatot, mélyre kell hatolnunk.

Jóval az intellektusod alapjai alatt, a kultúrád teríti ki a sablont világnézeted vonatkozásában, mely azon alapvető mag-hitrendszerekre épül, melyek definiálják az érzékletedet a létezésről. Az alapvető feltevések, melyek alátámasztják a valóságról szerzett észleletedet, számodra nem tűnnek merő feltevéseknek – elfogadottak, kérdés nélkül, minden tények leghatározottabbjaiként. Egész egyszerűen ez a kultúra természete – a hit regnál az éberség csontjainak és ínjaink szintjén. A lényeg: a koncepciók, melyeket e könyvek prezentálnak, nagy valószínűséggel kihívást intéznek a kultúrád hitrendszerei felé – függetlenül attól, mely kultúrából való vagy.

Nagy Mindenség Teóriám tartalma kihívást intézhet legmegszokottabb feltevéseid, hiteid, és paradigmáid felé egészen a komoly kényelmetlenségig. Amennyiben e kényelmetlenség profitábilis feloldáshoz vezet, elégedett vagyok; amennyiben nem, úgy lelombozott vagyok. Célom, hogy informatív és segítőkész legyek. Bátorítalak, hogy vedd magadhoz amit profitábilisen hasznosítani tudsz, és hagyd a többit.

Elegendő új koncepció és szokatlan perspektíva kerül itt bemutatásra ahhoz, hogy számtalan könyv tartalmául szolgálhasson. Szándékosan tartózkodom sok perifériavonatkozás bővebb tárgyalásától, annak érdekében, hogy a fókusz egy NMI (Nagy Mindenség Teória) kifejlesztésének központi ideáján maradhasson. Jóllehet a trilógia elejétől a végéig fogva szorosan fókuszált marad elsődleges célkitűzésén, alkalomszerűen rövidebb kisutazásokat teszek mellékek formájában, hogy adott esetben plusz színt adjak a közlendőnek, feltérképezendő a vonatkozó kapcsolatokat, illetve megjelölendő azon vonatkozó témaköröket, melyek különleges érdekességgel és hasznosítható értékkel bírnak. Remélhetőleg elég érdekesnek és informatívnak találod majd ezeket a mellékutazásokat ahhoz, hogy örömmel bocsátod meg alkalomszerű jelenlétüket. Némi erőfeszítés szükségeltetik majd részedről, hogy összekösd ezeket a mellékeket annak érdekében, hogy a nagyobb diszkusszió logikai folytonossága integráns maradhasson. Hogy biztos legyen, hogy sosem vagy összezavarva azzal kapcsolatban, hogy vajon éppen egy melléket, avagy a főszöveget olvasod, a mellékek ennek érdekében sorkizártak, saját karaktertípussal rendelkeznek, és világosan meg vannak jelölve (a kezdetükön és végükön) nyilacskák segítségével, melyek így néznek ki: >. Amennyiben egy másodlagos mellék rejlik egy elsődleges mellékben, úgy az ismét csak sorkizárt, és dupla nyilacskákkal jelzett >>. Mikor egy mellék egy egész oldalt beborít, nehéz megítélni, mennyire érvényesül a sorkizárás, következésképpen, mikor ez a kondíció áll elő, nyilacskák szerepelnek a fejlécben, tudatván veled, hogy az éppen olvasott szöveg egy mellék. Így, egy eseti pillantás elegendő annak megállapítására, hogy a szöveg, melyet éppen olvasol, mellék-e, és, amennyiben igen, úgy milyen szintű.

A szöveget néhol kihívásszerűnek, néhol nyilvánvalónak érezheted majd. Hogy mi túl kihívásszerű, és mi túl nyilvánvaló az egyes olvasónak, jórészt az adott individuális olvasó személyes tapasztalatától és megértésétől függ. Szándékom szerint sosem haladok olyan gyorsan a kifejtéssel, hogy ne lehessen alkalmad méltányolni a kilátást, ahogy nem áll szándékomban mélázni sem, és a nyilvánvalót ismételgetni – jóllehet időről időre előfordulhat, függően az olvasó hátterétől, hogy némelyikük úgy érzi, hogy néha-néha mindkettőt megteszem.

Jóllehet az Amerikai Angol nyelv (a nyelv melyen e könyvek eredetileg íródtak) határozottan szegényes nem-fizikai koncepcionális leírószavakban, rendelkezik azzal az előnnyel, hogy szokatlanul gazdag kommunikációs és információs technológiával kapcsolatos leírószavakban. Az utóbbi, furcsa módon, lehetőséget ad, hogy az előbbit kifejezzem. Noha furcsának tűnhet, a modern tudomány és technológia széleskörű elterjedtsége, kiváltképpen a kommunikációs és adatfeldolgozási technológiák bocsájtják rendelkezésünkre azokat a koncepcionális eszközöket, melyek elengedhetetlenek egy olyan nagyobb valóságmodell megteremtéséhez melyhez a nyugati elme – avagy, még szélesebben, a nyugati hozzáállás, a nyugati hitrendszer - viszonyulni, megértést társítani, illetve azzal dolgozni képes.

A tudomány és technológia addig a pontig fejlődött, hogy alkalmazásaik és megértésük a létezés némely fundamentális processzusát kezdte tükrözni. Mi, a huszonegyedik században csak mostanában szereztük meg a szükséges koncepciókat, hogy megértsük és méltányoljuk a nagyobb realitás természetét jelen idő szerinti, nyugati világnézetünk kontextusában. Korábban, a Nagy Képet és az abban való létezésünket illető tudást és megértést bölcsek fogták fel és adták át olyan metaforák formájában, melyek vonatkoztathatóak voltak e bölcsek kultúrájához és kifejezetten a közönség javára, gazdagítására teremtettek. Mára, eme egykoron praktikus megjelöléseket szimbolikusnak és irrelevánsnak találjuk egy modern tudományos valóságkép megalkotásában. Filozófia, teológia, és tudomány képtelenek egyet érteni abban, mi a szignifikáns.

Tudós vagyok. Ez a trilógia egy hosszú és körültekintő tudományos felfedezőút eredménye, melynek fókuszpontja a valóság természete és az indivídum. Az előre gyártott észleletek inkább lesznek hátráltató körülmények, semmint segédletek. E trilógia célja tisztán és teljesen megkonstruálni tudatodat, világodat, tudományodat, és létezésedet, mindezt általános, logikus, tudományos módon, mely kimerítően megmagyarázza minden személyes, és szakterületeden szerzett adatodat, melyeket életed során összegyűjtöttél.

Egy mindenen átívelő Nagy Kép teória mi mindent megmagyaráz, valószínűtlennek, avagy egyenesen abszolút lehetetlennek tűnhet, holott nem az. Ne feledjük: a jó tudomány és emberi leleményesség konzisztensen, legalább kétszáz éve szállítja már a teljességgel lehetetlent. Légy nyitott – a történelem sorozatosan demonstrálja, hogy a lehetetlenség látszata a leggyakrabban a korlátos rátekintés eredménye.

Türelem szükséges. Eme tudomány, elme és szellem kalandja komplex, és jelentős időt követel, míg megfelelő módon tárul fel előtted. Amennyiben azonmód nyilvánvaló lenne, úgy vagy semmi újdonságot nem jelentene immár, avagy egy rövid újságcikket olvasnál, nem pedig egy trilógiát. Egy kíváncsi elme mely szkeptikus és nyitott az egyetlen jegy, melyre szükséged lesz, hogy részt végy ezen az utazáson.

A visszajelzések alapján, melyet előtted utazóktól kaptam, úgy vélem, hogy ezt az utat az elementáris tudatba és fundamentális valóságba személyesen gazdagítónak fogod találni. Ösztökélve leszel néhány nagyobb gondolat megfontolására, illetve, hogy forgass meg pár nagy ideát, ám a konklúziók melyekhez végső soron elérkezel, teljes mértékben a tieid, nem az enyémek. Ezek nem olyan könyvek, melyek meg akarnának győzni bármiről, avagy egy adott nézőpont elfoglalására akarnának téged rákalibrálni. Minden egyes kanyarnál erőteljesen felhívom figyelmed annak szükségtelenségére, hogy egy hívővé válj. Adat, tények, és mérhető eredmények a kizárólagos pénzegységek melyekkel e trilógia kereskedik.

Nagy Mindenség Teóriám olvasása nem valószínű, hogy passzív tapasztalás lesz. Amennyiben úgy döntesz, élsz a lehetőséggel és kimászol a dobozból, úgy alighanem némi nehéz munka elé nézel. Mindig arra leszel bátorítva, hogy te magad végezd a gondolkodást, és olyan eredményekre juss, melyek személyes tapasztalataidon nyugszanak. Minden komoly töprengés ellenére, játszani, nevetni, és szórakozni is fogunk, ahogy előre haladunk.

Sok, mit magadról, létezésedről és a valóság természetéről igaznak hiszel, kihívás alá kerül majd. Amennyiben nyitott vagy rá hogy egy nagyobb valóságképet fedezz fel, e könyvek gondolkodtatnak, és újra gondoltatnak. A legtöbben nem fogják könnyű olvasmánynak találni ezt a trilógiát – a logikai processzusok és szekvenciák merő követése, amint ezek elavult paradigmákat nyelnek el, némi fókuszált erőfeszítést követel. Másfelől, a szignifikáns növekedés és tanulás ritkán könnyű – ha könnyű, úgy ritkán szignifikáns.

Legjobb erőfeszítéseim dacára, a 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös szekciók között bizonyos koncepcionális összefüggés mutatkozik. Minden egyes szekció jobban érhetővé, valamint sokkal világosabbá válik miután a többi szekció is elolvasásra került. Ez elkerülhetetlen volt. A valóság egyesült egész, melynek alkotórészei kérlelhetetlenül összefonódnak az összes többivel.

E trilógia három könyvének hat szekciója a Mindenség Teória koncepcionális tartalmát többé-kevésbé sorrendben tárgyalja. Következésképpen, a könyvek, avagy szekciók nem számsorrendben történő olvasása kevesebb, mint optimális tapasztalást eredményez. Mindazonáltal, a Mindenség Teória megértése sokkal inkább függ az egész trilógia elolvasásától, semmint attól, milyen sorrendben történik az olvasás.

A valóság és a tipikus olvasó természete olyan, hogy a Mindenség Teóriához kénytelenek vagyunk koncepciónként odasettenkedni. Több perspektívából vizsgáljuk meg a Nagy Képet, biztosítandó hogy az egész tervezettsége és struktúrája tisztán látható legyen. Amennyiben a dolgok olykor túl messzire mennének, kapaszkodj erősen, míg vissza nem rendeződnek egy koherens komplett képpé.

A fent említett okok miatt, a lassú és gondos olvasás optimalizálja befektetésedet – vedd fel a saját tempódat, és haladj ezeken a könyveken nyugodt, sietéstől mentes módon. Amennyiben valamely szakasz megértése nehézkesnek tűnik, úgy jobb továbbhaladni (majd később visszatérni, ha akarsz) semmint úgy érezned, hogy minden egyes szót a leírt sorrendben kell elolvasnod. Szerencsétlen dolog lenne, ha elmulasztanád az erdő egy olyan részét, melyet fontos lenne látnod, de eltévedt, kimerült, avagy lelombozott vagy, amint terméketlenül kóborolsz a fák között az erdő egy másik részén.

A Nagy Mindenség Teória egészén át alkalmazok egy magtechnikát némely összetettebb ideához való közelítés érdekében. Gyakran vetek el koncepcionális magokat (melyek röviden felhoznak, avagy bevezetnek egy ideát) a szekciók, fejezetek, oldalak, avagy paragrafusok között, mielőtt sor kerülne az adott idea teljes és kimerítő tárgyalására. Azért teszem ezt, mivel sok olvasó totálisan ismeretlennek fogja találni a Mindenség Teóriában foglalt koncepciókat. A trilógiát illető megértés és felfogás mértéke szignifikánsan nő, amennyiben az olvasó legalábbis valamennyire felkészült a masszív koncepcionális diskurálásra.

Olvasás közben alkalomszerű kérdések vetődhetnek fel benned. Ragaszkodj kérdéseidhez, avagy, ami még célszerűbb, írd le őket, miközben tovább haladsz. Legtöbbjük megválaszolást nyer pár bekezdésen, avagy oldalon belül. Amennyiben az 5-ös szekció elolvasása után is rendelkezel megválaszolatlan kérdésekkel, ezek produktívan használhatóak lesznek a személyes Nagy Igazságot kutató küldetésed indulófókuszaként – egy témakör, melyet a 6-os szekció kimerítően tárgyal.

Légy óvatos, hogy a Nagy Kép ne kerüljön ki látómeződből, amint felfokozott fókusszal koncentrálsz a részletekre. Könnyű olyan részletek között forgolódni, melyek érzelmi rezonanciát váltanak ki hiedelmeid között. A nyertes stratégia itt nem más, mint az egész erdőre való rápillantás lehetőségének megszerzése, nem pedig vita lebonyolítása arról, milyen színű moha nő bizonyos fák oldalán.

Egy utolsó megjegyzés, mielőtt elindulsz. Azok, akik jól ismernek engem, valamint némelyek a trilógia első olvasói közül, azt javasolták, hogy előre figyelmeztesselek humorérzékemről. Mikor olyasvalamit olvasol e könyvekben mely humorként, szarkazmusként, leereszkedésként, arroganciaként, ostobaságként, haszontalanságként, avagy a fentiek mindegyikeként lenne értelmezhető, úgy az valószínűleg pusztán humor, avagy humor, aprócska szarkazmussal fűszerezve. Amennyiben bizonytalan vagy, mennyire kéne megbotránkoznod, úgy azt javaslom, időlegesen függeszd fel a szerző elmeállapotát illető ítéletalkotást. Engem úgy informáltak, hogy végül (a 4-es szekció végére) hozzászoksz majd settenkedő humoromhoz, illetve a kötetlenebb stílusomhoz is. Következésképpen, a későbbi ítéletalkotás eredménye pontosabb lehet.

Nagy Mindenség Teóriám strukturális anatómiája boncasztalon kiterített békaként mutatkozik az alanti bekezdésben. A legtöbb olvasó úgy találhatja, hogy ez az áttekintés hasznos perspektívát nyújt arra nézve, hogy az általad most olvasott könyv miképpen illeszkedik a teljes Nagy Mindenség Teória trilógiába.

A Nagy Mindenség Teória egy három könyvből álló trilógiaként terveztetett. Azok kedvéért, akik jobban szeretik a kisebb csomagokat, avagy nem biztosak benne hogy mekkora első harapással kívánnak a trilógiával ismerkedni, különálló könyvekként érkezik, míg hozzáférhető egy ökonomikusabb, mindhárom könyv egy kötetben variás is azoknak, akik biztosak benne, hogy az egészet akarják. Mindegyik különálló könyv tartalmazza ugyanazt a dedikációt, szinopszist, tartalomjegyzéket, köszönetnyilvánítást, bevezetést, előszót, valamint saját betűszólistát és két unikális tartalomszekciót is rejt. Jóllehet a tartalomjegyzék minden egyes különálló könyvben mindhárom könyv összesített tartalmát jeleníti meg, a tartalom, mely a másik két könyvben található, világosszürke betűtípussal, nem pedig feketével kerül felsorolásra. Jóllehet a fejezet és oldalszámozás minden különálló könyvben elölről kezdődik, a hat szekció az egész trilógián át szekvenciálisan számozott, biztosítandó a strukturális kontinuitást. Mikor a három könyv összefonódik egy nagy könyvvé, az oldal és fejezetszámozás folytatólagosan halad a kezdetektől a befejezésig.

Az Első Könyv: Ébredés tartalmazza az első két szekciót. Az 1-es szekció a szerző egy részleges biográfiáját közli, melyek bizonyos vonatkozásai az ott tárgyalt témákhoz tartoznak. Funkciója, hogy rávilágítson e szokatlan munka eredetére a szerző azon unikális tapasztalatainak és szakterületének megjelölésével, melyek végül a Nagy Mindenség Teória megírásához vezettek. A 2-es szekció teríti ki azon építőkockákat, melyek szükségesek eme NMT (Nagy Mindenség Teória) koncepcionális alapjaihoz. Számos, a 2-es szekcióban útnak indított koncepció teljes felfedezés tárgyává válik későbbi szekciók során.

A Második Könyv: Felfedezés tartalmazza a közbenső két szekciót. A 3-as szekció továbbfejleszti, mélységeiben részletezi a 2-es szekcióban szerzett információ implikációit, egyúttal direktebb kapcsolatot teremt azok és a szerző személyes tapasztalatai között. A 4-es szekció összehúzza a 2-es és 3-as szekcióik ideáit, mialatt olyan addicionális koncepciókat fejleszt ki, melyek nélkülözhetetlenek, hogy minden egyetlen, konzisztens egésszé állhasson össze. A 2-es, 3-as, és 4-es szekciók gondosan úgy terveztettek, hogy szekvenciálisan együtt dolgozva biztosítsák azt az alapvető megértést, mely szükséges az 5-ös szekció felfogásához.

A Harmadik Könyv: Belső Munkálkodások tartalmazza a legutolsó két szekciót. Az 5-ös szekció részteleiben mutatja be a formális valóságmodellt. A 6-os szekció a bejezés, mely minden elhangzottat könnyen érthető perspektívába rendez. Ezen felül, a 6-os szekció rámutat a Nagy Mindenség Teória kapcsolatára a jelenkori tudomány és filozófia között. Az e mű közötti, valamint a berendezkedés valaha élt legnagyobb tudományos és filozofikus gondolkodói által gondoltak között fellépő hasonlóságok demonstrálása révén a 6-os szekció szolidan integrálja Mindenség Teóriámat a tradicionális nyugati tudományos és filozófiai gondolkodásba.

<nowiki>Van egy hely a kibertérben [ [1] Ez az URL a nagybetűkre nem szenzitív, ám a kötőjelek szükségesek] félretéve neked, hogy megoszthasd tapasztalataidat, gyakorlatoztathasd intellektusodat, hangoztathasd véleményedet, kiszellőztesd szorongásaidat, avagy csak egyszerűn együtt lógj utazótársaiddal. A my-big-toe.com oldalról emailt küldhetsz mind a szerzőnek, mind a kiadónak, egyúttal beszerezheted az összes Nagy Mindenség Teória könyvet. Ehelyütt tarthatsz lépést a legfrissebb NMT információval, happeningekkel, csevegéssel, recenziókkal, kutatásokkal, és beszélgető csoportokkal.


Tom Campbell Dec. 9, 2002