Hungarian Translations of MBT Based Materials

From My Big TOE Wiki
Revision as of 13:01, 30 July 2012 by Ted Vollers (talk | contribs) (Changed formatting to center tables.)

Jump to: navigation, search

Welcome to the translated pages of Tom Campbell's My Big TOE into the Hungarian language. May all readers find value within their lives from this material.

Thomas Campbell: Nagy Mindenség Teóriám

Magyar fordítás: Gyalog Zoltán

My Big TOE by Tom Campbell - Front Matter

Front Matter
Title In English Page Linked In Hungarian
Synopsis Szinopszis
Acknowledgements Not Available
Preface: Author's Note to the Reader Bevezető: A Szerző Jegyzete az Olvasóhoz
Forward: A Conceptual Orientation Előszó: Egy Koncepcionális Orientáció

My Big TOE by Tom Campbell - Book 1 - Awakening

1-es Szekció Téveszme vagy Tudás: Ez a Fickó Őrült, vagy Mi?
Chapter No. Title In English Page Linked In Hungarian
1 1: Introduction to Section 1 1: Bevezetés az 1-es Szekcióba
2 2: Hey Mister, You Want to Learn to Meditate? 2: Hé, Uram, Meg Akar Tanulni Meditálni?
3 3: The Sacrificial Banana 3: Az Áldozati Banán
4 4: Watch That First Step, It's a Big One 4: Óvatosan Az Első Lépéssel, Mert NagyKét
5 5: Is This Guy Monroe Nuts, or What? 5: Ez a Monroe Nevű Fickó Hibbant, Vagy Mi?
6 6: Face to Face with the Wizard of Whistlefield 6: Szemtől Szemben a whistlefieldi Varázslóval
7 7: The Adventure Begins 7: A Kaland Elkezdődik
8 8: The Science of Altered States 8: A Módosult Tudatállapotok Tudománya
9 9: Breakthrough 9: Áttörés
10 10: But Is It Real? 10: De Valóságos?
11 11: If This is Tuesday, I Must Be in Physical Matter Reality 11: Ha Ma Kedd Van, Akkor Ma A Fizikai Anyagi Valóságban Vagyok
12 12: End of an Era 12: Egy Éra Vége
13 13: Once Upon a Time, a Long, Long Time Ago 13: Egyszer, Hosszú Idővel Ezelőtt
14 14: This Kid Is Weird Enough 14: Elég Fura a Srác
15 15: With a Little Bit of Help from My Friends: How's Your Love Life? 15: Némi Baráti Segítséggel: Milyen a Szerelmi Életed?
16 16: Here We Go Again! 16: Itt Jövünk Újra!
2-es Szekció Miszticizmus Demisztifikálva: A Valóság Alapjai
17 17: Introduction To Section 2 17: Bevezetés a 2-es Szekcióba

Link Page to All Translations of My Big TOE Materials