Difference between revisions of "Hungarian Translations of MBT Based Materials"

From My Big TOE Wiki
Jump to: navigation, search
m
m
Line 130: Line 130:
 
!scope="row"| [[Hungarian_Translation_of_MBT_B1S2C22|22: A Helyes Hozzáállás]]
 
!scope="row"| [[Hungarian_Translation_of_MBT_B1S2C22|22: A Helyes Hozzáállás]]
 
|-
 
|-
!scope="row"| 23
+
!scope="row"| 23a
 
!scope="row"| 23a: Who Ya Gonna Call
 
!scope="row"| 23a: Who Ya Gonna Call
 
!scope="row"| [[Hungarian_Translation_of_MBT_B1S2C23b|23a: Kit Hívsz Majd?]]
 
!scope="row"| [[Hungarian_Translation_of_MBT_B1S2C23b|23a: Kit Hívsz Majd?]]
 
|-
 
|-
!scope="row"| 23
+
!scope="row"| 23b
 
!scope="row"| 23b: Who Ya Gonna Call (Chapter continued on this page.)
 
!scope="row"| 23b: Who Ya Gonna Call (Chapter continued on this page.)
!scope="row"| [[Hungarian_Translation_of_MBT_B1S2C23b|23b: Kit Hívsz Majd?  (Continued)]]
+
!scope="row"| [[Hungarian_Translation_of_MBT_B1S2C23b|23b: Kit Hívsz Majd?  (Folytatódik)]]
 
|-
 
|-
 
!scope="row"| 24a
 
!scope="row"| 24a
Line 144: Line 144:
 
!scope="row"| 24b
 
!scope="row"| 24b
 
!scope="row"| 24b: Two Concepts  (Chapter continued on this page.)
 
!scope="row"| 24b: Two Concepts  (Chapter continued on this page.)
!scope="row"| [[Hungarian_Translation_of_MBT_B1S2C24b|24b: Két Koncepció  (Continued)]]
+
!scope="row"| [[Hungarian_Translation_of_MBT_B1S2C24b|24b: Két Koncepció  (Folytatódik)]]
 
|-
 
|-
 
!scope="row"| 25
 
!scope="row"| 25

Revision as of 16:20, 26 December 2012

Welcome to the translated pages of Tom Campbell's My Big TOE into the Hungarian language. May all readers find value within their lives from this material.

Thomas Campbell: Nagy Mindenség Teóriám

Magyar fordítás: Gyalog Zoltán

My Big TOE by Tom Campbell - Front Matter

Front Matter
Title In English Page Linked In Hungarian
Synopsis Szinopszis
Acknowledgements Not Available
Preface: Author's Note to the Reader Bevezető: A Szerző Jegyzete az Olvasóhoz
Forward: A Conceptual Orientation Előszó: Egy Koncepcionális Orientáció

My Big TOE by Tom Campbell - Book 1 - Awakening

1-es Szekció Téveszme vagy Tudás: Ez a Fickó Őrült, vagy Mi?
Chapter No. Title In English Page Linked In Hungarian
1 1: Introduction to Section 1 1: Bevezetés az 1-es Szekcióba
2 2: Hey Mister, You Want to Learn to Meditate? 2: Hé, Uram, Meg Akar Tanulni Meditálni?
3 3: The Sacrificial Banana 3: Az Áldozati Banán
4 4: Watch That First Step, It's a Big One 4: Óvatosan Az Első Lépéssel, Mert NagyKét
5 5: Is This Guy Monroe Nuts, or What? 5: Ez a Monroe Nevű Fickó Hibbant, Vagy Mi?
6 6: Face to Face with the Wizard of Whistlefield 6: Szemtől Szemben a whistlefieldi Varázslóval
7 7: The Adventure Begins 7: A Kaland Elkezdődik
8 8: The Science of Altered States 8: A Módosult Tudatállapotok Tudománya
9 9: Breakthrough 9: Áttörés
10 10: But Is It Real? 10: De Valóságos?
11 11: If This is Tuesday, I Must Be in Physical Matter Reality 11: Ha Ma Kedd Van, Akkor Ma A Fizikai Anyagi Valóságban Vagyok
12 12: End of an Era 12: Egy Éra Vége
13 13: Once Upon a Time, a Long, Long Time Ago 13: Egyszer, Hosszú Idővel Ezelőtt
14 14: This Kid Is Weird Enough 14: Elég Fura a Srác
15 15: With a Little Bit of Help from My Friends: How's Your Love Life? 15: Némi Baráti Segítséggel: Milyen a Szerelmi Életed?
16 16: Here We Go Again! 16: Itt Jövünk Újra!
2-es Szekció Miszticizmus Demisztifikálva: A Valóság Alapjai
17 17: Introduction To Section 2 17: Bevezetés a 2-es Szekcióba
18 18: In The Beginning . . . Causality and Mysticism 18: A Kezdetekkor . . . Okozatiság és Miszticizmus
19 19: Beware of the Belief Trap 19: Óvakodj a Hitcsapdától
20 20: Causality in Every Dimension can Potentially Transform a Mystic into a Scientist from Inner Space 20: Minden Dimenziók Okozatisága Potenciálisan Tudóssá Alakíthatja A Misztikust a Belső Térből
21 21: Cultural Bias 21: Kulturális Elfogultság
22 22: The Right Attitude 22: A Helyes Hozzáállás
23a 23a: Who Ya Gonna Call 23a: Kit Hívsz Majd?
23b 23b: Who Ya Gonna Call (Chapter continued on this page.) 23b: Kit Hívsz Majd? (Folytatódik)
24a 24a: Two Concepts 24a: Két Koncepció
24b 24b: Two Concepts (Chapter continued on this page.) 24b: Két Koncepció (Folytatódik)
25 25: The Evolution of AUO: Awareness 25: AKE Evolúciója: Éberség
26 26: The Evolution of AUO: Who is That Masked Consciousness Thing and What Can It Do? 26: AKE Evolúciója: Ki Ez A Maszkos Tudat-Dolog, és Mire Képes?
27 27: The Evolution of AUO: Patterns, Symbols, Information, and Memory; Motivation and Evolutionary Constraints 27: AKE Evolúciója: Minták, Szimbólumok, Információ, és Memória; Movitáció és Evolúciós Szabályzók
28 28: The Evolution of AUO: The Birth of The Big Computer (TBC) 28: AKE Evolúciója: A Nagy Számítógép (ANSZ) Születése
29 29: The Evolution of AUO: The Birth of Time 29: AKE Evolúciója: Az Idő Születése
30 30: The Evolution of AUO: The Birth of AUM (How AUO Evolves into AUM) 30: AKE Evolúciója: AKEL Születése AKE AKEL-lé Evolvál
31 31: The Birth of Space-Time: How Space Is Created by Enforcing a Constant Speed Limit in PMR 31: A Tér-Idő Megszületése Miképpen Kreálódik: a Tér Egy Konstans Sebesség Korlát FAV-ban Való Érvényesítése Által
32 32: An Even Bigger Picture 32: Egy Még Annál Is Nagyobb Kép
33 33: Infinity Gets Too Big For Real Britches 33: A Végtelen Túl Tágas Viselet
34 34: Section 2 Postlude: Hail! Hearty Readers, Thou Hast Shown Divine Patience and Great Tenacity! 34: 2-es Szekció Utóirat: Hej! Szívélyes Olvasók, Isteni Türelmet és Nagyszerű Szívósságot Mutattatok
3-es Szekció Ember az Infohurokban: Hogyan Illeszkedsz a Nagy Képbe – Ego, Test, Elme, és Cél
35 35: Introduction To Section 3 35: Bevezetés a 3-as Szekcióba
36 36: Jeez Louise, Will That Fat Rat Ever Find the Cheese? 36: Ajjj, Louise, Talál Valaha Sajtot az a Kövér Patkány?
37 37: Cheer Up: Things Are Not as Bleak as You Might Think. Say "Cheese Please" and Hold That Smile! 37: Fel a Fejjel: A Terep Nem Olyan Sivár, Mint Gondolnád, Mondd „Csííííz”, és Kapaszkodj A Mosolyba!
38 38: Does the Big Dude Have an Attitude? Do We? Speculate! Speculated! Dance to the Music! 38: Zsörtölődős a Nagy Krapek? És Mi Azok Vagyunk? Spekulálj! Spekulálj! Táncolj a Zenére!
39 39: Why Us? Why Like This? What is a Nice Being Like You Doing in a Place Like This? 39: Miért Mi? Miért Így? Egy Ilyen Kedves Lény Mint Te Mit Csinál Egy Ilyen Helyen Mint Ez?
40 40: A Chip Off the Old Block 40: Egy Csipet Régi Tégla
41 41: The Nature of Consciousness, Computers and Us 41:

Link Page to All Translations of My Big TOE Materials